Fitbit Sense Teardown
crwdns2862417:0crwdne2862417:0: Tobias Isakeit