MacBook Pro 15" (Model A1260) Heat Sink

  • MacBook Pro 15" (Model A1260) Heat Sink
MacBook Pro 15" (Model A1260) Heat Sink

$9.99

$9.99

crwdns2860691:0crwdne2860691:0

crwdns2860792:0crwdne2860792:0

crwdns2860792:0crwdne2860792:0

Cool off with a new MacBook Pro Heat Sink.

Does not include temperature sensors.

crwdns2860690:0crwdne2860690:0

crwdns2860690:0crwdne2860690:0

  • MacBook Pro 15" A1260 Early 2008

crwdns2881795:0crwdne2881795:0

crwdns2881795:0crwdne2881795:0

Part #:
922-8352

crwdns2860690:0crwdne2860690:0

MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 & A1260
A1260 (EMC 2198) 2.4 GHz (Penryn)
A1260 (EMC 2198) 2.5 GHz (Penryn)
A1260 (EMC 2198) 2.6 GHz (Penryn)