crwdns2894164:0crwdne2894164:0

crwdns2892164:01crwdne2892164:0

crwdns2892146:0ant _ _ _crwdnd2892146:0crwdne2892146:0

crwdns2875920:0crwdne2875920:0 crwdns2892120:0crwdne2892120:0 Jeff Suovanen

crwdns2892174:0crwdne2892174:0
crwdns2892176:0crwdne2892176:0
crwdns2892148:0crwdne2892148:0

crwdns2892168:0crwdne2892168:0

[* black] Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
- [* red] Seven 3 mm Phillips screws.
- [* orange] Three 13.5 mm Phillips screws.
+ [* red] Seven 3 mm long Phillips #00 screws.
+ [* orange] Three 13.5 mm long Phillips #00 screws.
+[* black] ''Polish language:'' usuń następujące 10 wkrętów zabezpieczających dolną obudowę w MacBook Pro 13 " jednobryłową:
+ [* red] Siedem śrub krzyżakowych Phillips #00, o dług. 3 mm.
+ [* orange] Trzy śruby Phillips # 00, o dług. 13,5 mm.